Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1/2021: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αμμορυχείου στη Δ.Ε Γόννων

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr