Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9/2020: Μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Συκουρίου της ΔΕ Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών για χρήση πάρκινγκ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr