Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

8/2020: Γνωμοδότηση περί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400KWe με καύση βιορευστών, για λογαριασμό του φορέα υλοποίησης "Κεραμάρης Λάμπρος" που πρόκειται να εγκατασταθεί στη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr