Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18/2020: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Μεριάς Πυργετού

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr