Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17/2020: Πεζοδρόμηση οδών εντός του συνεκτικού οικισμού Μεσαγγάλων της Τ.Κ. Αιγάνης του Δήμου Τεμπών

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr