Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16/2020: Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr