Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14/2020: Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Κρανιάς

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr