Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12/2020: Κοπή δέντρου (πεύκου) στην Κοινότητα Συκουρίου

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr