Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11/2020: Κατάργηση θέσης περιπτέρου στην πλατεία Θέμιδος της Κοινότητας Συκουρίου

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr