Διακηρύξεις

All Stories

Προμήθεια Καυσίμων για τις Ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022

 «Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022»

Εκτιμώμενης αξίας 205.769,50 € (μη συμπ. Φ.Π.Α.  24 % )

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr