Διακηρύξεις

All Stories

Διακήρυξη για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο "Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Τεμπών 2022"

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Παροχή υπηρεσίας με τίτλο  
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022»  Εκτιμώμενης αξίας 78.176,96 € (μη συμπ. Φ.Π.Α.  24 % ) α/α ΕΣΗΔΗΣ 162398

Διακήρυξη για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο "Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Τεμπών 2022"

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογής Τεχνολογιών ΑΠΕ στο Γυμνάσιο-Λύκειο Πυργετού

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ »

Εκτιμώμενης αξίας  477.056,45  € (μη συμπ. Φ.Π.Α.  24 % )

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2014 – 2020, από πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κωδικός ΣΑΕ: 2020ΕΠ00610046 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογής Τεχνολογιών ΑΠΕ στο Γυμνάσιο-Λύκειο Πυργετού
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr