Προσκλήσεις

All Stories

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 27/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 27.06.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 27/06/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 23/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 23.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 23/06/2022

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 16/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 16.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι.

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 16/06/2022

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 16/05/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 16.05.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική «δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 16/05/2022

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 11/05/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 11.05.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 [ώρα λήξης κατάθεσης γραπτών προτάσεων, τοποθετήσεων και ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, Διά του Επικεφαλής του κάθε Συνδυασμού], θα πραγματοποιηθεί τακτική «δια περιφοράς» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 11/05/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 10/05/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 10.05.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης και δια τηλεδιάσκεψης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 10/05/2022

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 15/04/2022

Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 15.04.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00’θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 15/04/2022
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr