Διακηρύξεις

Εκμίσθωση δημοτικών αγρών για καλλιέργεια στις θέσεις "Μεριάς" και "Καρυές" της Τ.Κ. Πυργετού

Εκμίσθωση δημοτικών αγρών για καλλιέργεια στις θέσεις "Μεριάς" και "Καρυές" της Τ.Κ. Πυργετού

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 131/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την εκμίσθωση δημοτικών αγρών 81στρ. & 273στρ. στη θέση "Μεριάς" για γεωργική καλλιέργεια και 1.000τ.μ. στη θέση "Καρυές" για καλλιέργεια θερμοκηπίου, στην Τ.Κ. Πυργετού της Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου.

Επισυνάπτονται :

1. Προκήρυξη

2. Διακήρυξη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr