Διακηρύξεις

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Θέση "ΚΑΡΥΕΣ" της Κοινότητας Πυργετού

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Θέση "ΚΑΡΥΕΣ" της Κοινότητας Πυργετού

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 32/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4.213,77 τ.μ. στη θέση "ΚΑΡΥΕΣ" της Κοινότητας Πυργετού για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων των οποίων δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής (άρθρο 2 του Ν. 4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη.

Επισυνάπτονται :

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr