Διακηρύξεις

Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος για χρήση καφενείου στην Κοινότητα Νέσσωνος

Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος για χρήση καφενείου στην Κοινότητα Νέσσωνος

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 28/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος επιφάνειας 87,22τ.μ. (ισόγεια αίθουσα) που βρίσκεται στην Κοινότητα Νέσσωνος για χρήση καφενείου.

Επισυνάπτονται :

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr