Διακηρύξεις

Εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος για χρήση Καφενείου στην Κοινότητα Κυψελοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος

Εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος για χρήση Καφενείου στην Κοινότητα Κυψελοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr