Διακηρύξεις

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στη θέση "Κορυφή" της Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στη θέση "Κορυφή" της Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 60/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 131.843,35 τ.μ. στη θέση "Κορυφή" στην κοινότητα Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ).

Επισυνάπτονται :

1. Διακήρυξη

2. Προκήρυξη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr