Διακηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκποίηση ενός Δημοτικού Ακινήτου-Οικοπέδου στην Τ.Κ. Σπηλιάς της Δ.Ε. Νέσσωνος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr