Ανακοινώσεις

Πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

Πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

Ο Δήμαρχος Τεμπών γνωστοποιεί ότι πρόκειται να προβεί στην πλήρωση  δύο (2) θέσεων  Ειδικών  Συνεργατών,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με αντικείμενα: α)  περιβάλλοντος και β) νομικής φύσεως του Δήμου Τεμπών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα αποδεικτικά των προσόντων και τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως ορίζονται στην επισυναπτόμενη γνωστοποίηση, πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή έχει εκδοθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr,  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μακρυχώρι, Τ.K 40006 απευθύνοντάς την στο: Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών / Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2495350410) είτε με e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 07/02/2024 έως 11/02/2024. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επισυνάπτονται:

1. Η γνωστοποίηση

2. Αίτηση 1

3. Αίτηση 2

4. Υπεύθυνη Δήλωση

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr