Διακηρύξεις

All Stories

Διακήρυξη για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο "Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Τεμπών 2022"

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Παροχή υπηρεσίας με τίτλο  
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022»  Εκτιμώμενης αξίας 78.176,96 € (μη συμπ. Φ.Π.Α.  24 % ) α/α ΕΣΗΔΗΣ 162398

Διακήρυξη για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο "Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Τεμπών 2022"
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr