Διακηρύξεις

All Stories

Ανάθεση Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Κυλικείων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Τεμπών

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των Δημοτικών Σχολείων Πυργετού και Γόννων για το χρονικό διάστημα των εννέα ετών.

Ανάθεση Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Κυλικείων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Τεμπών

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογής Τεχνολογιών ΑΠΕ στο Γυμνάσιο Συκουρίου

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2014 – 2020, από πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κωδικός ΣΑΕ: 2021ΕΠ00610057 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 198860 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογής Τεχνολογιών ΑΠΕ στο Γυμνάσιο Συκουρίου

Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024

Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024

Εκτιμώμενης αξίας 225.420,82 € (μη συμπ. Φ.Π.Α.  24 %)

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ και τα ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024

Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Τεμπών

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΑΞΟΝΑΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ», ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 30.7311.03

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό  202407 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Τεμπών

Ολοκλήρωση Κατασκευής Εσωτερικών Δικτύων Συλλογής Ακαθάρτων ΔΚ Γόννων

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΤΑ 5164462 & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 201995 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

 

Ολοκλήρωση Κατασκευής Εσωτερικών Δικτύων Συλλογής Ακαθάρτων ΔΚ Γόννων

Αντικατάσταση Πεζοδρομίων Πυργετού

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ : Κ.Α. 64.7333.04 J και από  την ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών  Κ.Α. : 30.7324.04)

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 201991 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων.

Αντικατάσταση Πεζοδρομίων Πυργετού

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού επί γηπέδου με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ (ΚΑ: 04.15.12.06.0002 & 04.54.00.28.0024).

Όλα τα σχετικά αρχεία δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του EΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 192050 μέσω της Αναζήτηση Διαγωνισμών Προμηθειών & Υπηρεσιών.

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού επί γηπέδου με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr