Δράσεις

Συνάντηση των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τεμπών με το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τεμπών συναντήθηκαν με τα στελέχη του Συμβουλευτικού Σταθμού Λάρισας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, κατόπιν πρόσκλησης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Στόχος της εν λόγω συνάντησης ήταν αφενός η ενημέρωση για τη λειτουργία, το έργο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, αφετέρου η επικοινωνία απόψεων για μία περαιτέρω συνεργασία και δικτύωση του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ με το Κέντρο Κοινότητας, αναφορικά με άτομα που πιθανά αντιμετωπίζουν θέματα εξάρτησης.

Το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και τλεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Όλες οι υπηρεσίες των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ παρέχονται δωρεάν και άμεσα μέσα από ένα πολυάριθμο πλέγμα εξειδικευμένων Μονάδων σε όλη την Ελλάδα.

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, το μεγαλύτερο και παλαιότερο θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ στη Θεσσαλία, αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν, παρέχοντας συμβουλευτική και θεραπεία απεξάρτησης, υποστήριξη της οικογένειας, φροντίδα για θέματα υγείας και νομικές εκκρεμότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. Στόχος είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τις ουσίες και η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε σωματικό, ψυχικό και κοινωνικό επίπεδο.

Οι εξαρτητικές συμπεριφορές για τις οποίες μπορεί κάποιος να ζητήσει βοήθεια από το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ αφορούν στις παράνομες και νόμιμες ουσίες (ναρκωτικά, αλκοόλ) και στον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια (τζόγος).

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Λάρισας αποτελεί μία από τις Μονάδες του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ και λειτουργεί στη Λάρισα από τον Οκτώβριο του 1990. Απευθύνεται σε ενήλικους χρήστες εξαρτητικών ουσιών, στις οικογένειές τους αλλά και σε όποιον θέλει να ενημερωθεί για ζητήματα χρήσης και εξάρτησης. Αποτελεί το πρώτο στάδιο θεραπείας του θεραπευτικού προγράμματος.

Τα τελευταία χρόνια και με δεδομένη την κρίση που διάγει η χώρα μας, είναι σαφές ότι η κατάσταση των εξαρτημένων στη χρήση επιδεινώνεται και αυξάνεται η κοινωνική τους περιθωριοποίηση. Είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ να οργανωθούν δράσεις με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση του πληθυσμού απέναντι στο κοινωνικό πρόβλημα της εξάρτησης.

kk 20180927

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr