Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 24/11/2023

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 24/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 24.11.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 & 75 του Ν.3852/2010.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Σύνταξη / εισήγηση σχεδίου Προϋπολογισμού & ΟΠΔ Δήμου Τεμπών, έτους 2024.
  2. Σχέδιο / εισήγηση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
  3. Έλεγχος Λογαριασμού Εσόδων & Εξόδων Οκτωβρίου 2023
  4. Έγκριση εκθέσεων οικον. καταστάσεων Γ’ τριμήνου 2023
  5. Απαλλαγή υπολόγου Ενταλμάτων Προπληρωμής
  6. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών αγρών 81 στρ. & 273 στρ. στη θέση «Μεριάς»  στην κοινότητα Πυργετού  της  Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου για γεωργική καλλιέργεια & 1.000τ.μ. στη θέση «Καρυές», για καλλιέργεια θερμοκηπίου με τη διενέργεια της δημοπρασίας
  7. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024» (κατακύρωση)
  8. ΄Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & Καθορισμός όρων διαγωνισμού. για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 m
  9. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με τίτλο:  «Προμήθεια ενός (1) ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 m3»
  10. Ορισμός δικηγόρου

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

  

Σίμος Βασίλειος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr