Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 18/09/2023

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 18/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 18.09.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’ θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67&75 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την άμεση λήψη αποφάσεων, για την αποκατάσταση ζημιών, βλαβών, κλπ που προκλήθηκαν από τη θεομηνία Daniel.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για εργασίες και προμήθειες αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας λόγω της κακοκαιρίας με την επωνυμία ΄DANIEL΄ με κατεπείγουσα διαδικασία για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα Δήμου Τεμπών.
  • Πρόθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II).

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

  

Σίμος Βασίλειος

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr