Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 22/11/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 22/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 22.11.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ Α' 136).

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής
  2. Σχέδιο / εισήγηση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
  3. Έγκριση της αριθ. 23/2022 απόφασης ΔΟΠΑΠΕΠΤ «4η τροποποίηση προϋπολογισμού»
  4. Έγκριση Πρακτικών διαγωνισμού (1ο & 2ο Στάδιο) για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π., ΕΤΟΥΣ 2023
  5. Έγκριση Πρακτικών διαγωνισμού (1ο & 2ο Στάδιο) για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π., ΕΤΟΥΣ 2023.
  6. Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος οικισμού Κουλούρας, για χρήση ως ΚΑΦΕΝΕΙΟ.
  7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ».
  8. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Τεμπών»
  9. Αποδοχή απόφασης ένταξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο & ΣΑΠΟ, του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ.
  10. Επί γνωμοδότησης δικηγόρου (υπόθεση Μπλογκούρα)

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

 

Σίμος Βασίλειος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr