Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 02/08/2022

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 02/08/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 02.08.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο "ΠΑΛΟΥΚΑ", ισχύος 3,62MW, επί του ποταμού Πηνειού στην Τ.Κ. Παραποτάμου Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr