Προσκλήσεις

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 10/06/2024

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 10/06/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 10.06.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (ώρα λήξης κατάθεσης γραπτών προτάσεων, τοποθετήσεων και ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δια), θα πραγματοποιηθεί έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη λόγω της άμεσης ανάγκης για πληρωμή των έκτακτων δαπανών που προέκυψαν κατόπιν της θεομηνίας DANIEL.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση 6η Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Μητσογιάννης Νικόλαος)

     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

Λίταινας Μιχάλης

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr