Προσκλήσεις

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 27/09/2022

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 27/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 27.09.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων και αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Τεμπών (Εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Αντικατάσταση μελών ΔΟΠΑΠΕΠΤ (Εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Πρόταση έκδοσης Ψηφίσματος καταδίκης της επίθεσης κατά αστυνομικών στο λόφο του Φρουρίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων Παιδικών Σταθμών (Εισηγητής: Προεδρείο)
  5. Εξουσιοδότηση Δημάρχου, για υπογραφή συμβολαίων. (Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Σίμος Βασ.)
  6. Πρόθεση μίσθωσης έκτασης 20 τ.μ., για εγκατάσταση αναμεταδοτών. (Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Σίμος Βασ.)
  7. Περί διακοπής της σύμβασης Εκμίσθωσης δημ. ακινήτου (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) Κουλούρας. (Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Σίμος Βασ.)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

 Μαϊμάρης Δημήτριος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr