Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 23/06/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 23/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 23.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Τεμπών οικον. έτους 2021
 2. Έλεγχος Λογαριασμού Εσόδων-Εξόδων Μαΐου 2022
 3. Αποδοχή ποσών
 4. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Τεμπών
 5. Σχέδιο / εισήγηση 6ης Αναμόρφωσης
 6. Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ.
 7. Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Τεμπών, για την εκτέλεση της πράξης: «ΝΕΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ».
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικός του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ»
 10. Έγκριση Πρακτικών [Στάδιο 1ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά] και [Στάδιο 2ο: Αποσφράγιση – Έλεγχος – Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου], του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσίας με τίτλο   «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022»     
 11. Πρόθεση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – ΕΣΕΚΚ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

 

Σίμος Βασίλειος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr