Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 10/05/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 10/05/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 10.05.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης και δια τηλεδιάσκεψης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω του «συνδέσμου» που θα σταλεί ηλεκτρονικά από τον Πρόεδρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Αποδοχή ποσού (ΚΑΠ έκτακτη)
 2. Έλεγχος Λογαριασμού Εσόδων-Εξόδων Απριλίου 2022
 3. Επί γνωμοδότησης της δικηγόρου Σεληγκούνα Βασ.
 4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής
 5. Σχέδιο / εισήγηση 5ης Αναμόρφωσης
 6. Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (2μηνο ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων).
 7. Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (2μηνο Εργάτης Καθαριότητας).
 8. Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας για την Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου.
 9. Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ (κατακύρωση)
 10. Έγκριση τευχών δημοπράτησης & καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ.
 11. Έγκριση 4ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΑΝΗΣ.
 12. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης οικονομικού αντικειμένου του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ.
 13. Πρόθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Τεμπών», στην Πρόσκληση «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», άξονας προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2022, του Πράσινου Ταμείου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

 

Σίμος Βασίλειος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr