Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 16/06/2022

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 16/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 16.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4.050,00 τ.μ. για πρόχειρη σταβλική εγκατάσταση στη θέση "Πάτωμα" του Οικισμού Χειμαδίου της Κοινότητας Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος.
  2. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4.032,00 τ.μ. για πρόχειρη σταβλική εγκατάσταση στη θέση "Πάτωμα" του Οικισμού Χειμαδίου της Κοινότητας Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος.
  3. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.049,04 τ.μ. για στάθμευση επαγγελματικών & αγροτικών μηχανημάτων στην Κοινότητα Όσσας της Δ.Ε. Νέσσωνος.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

Ντόντος Γεώργιος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr