Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 05/07/2022

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. στις 05/07/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 05.07.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, στην αίθουσα συνεδριάσεων "Αντλιοστάσιο" στο Μακρυχώρι.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκμίσθωση δημοτικής έκταση 361,52τ.μ. για πρόχειρη σταβλική εγκατάσταση, στη θέση «Καραμάνια» της Κοινότητας Μακρυχωρίου της Δ.Ε. Μακρυχωρίου.
  2. Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας αποθηκευτικής ισχύος συσσωρευτών 75MW και συνολικής χωρητικότητας 150MWh, στη θέση «Ο.Τ. 11, ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας», Δήμου Τεμπών, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
  3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των γραμμών διασυνδέσεως 400 kV του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (ΘΗΣ) Λάρισας, Τεχνολογίας Συνδυασμένου Κύκλου, καυσίμου Φυσικού Αερίου, ισχύος 900 MW στην ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, του Δήμου Τεμπών, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr