Προσκλήσεις

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 15/04/2022

Πρόσκληση Δ.Σ. στις 15/04/2022

Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 15.04.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00’θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών

στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του [εγκύκλιος 57/2021 Υπ. Εσ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα 3 του άρθρου 10 τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων & εγκ. 643_69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)].

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα (εγκύκλιος 643 Υπ. Εσωτ. 69472/24.09.2021_ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), [η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω του «συνδέσμου» που θα σταλεί ηλεκτρονικά από τον Πρόεδρο].

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση 4η προϋπολογισμού (Εισήγηση: Οικ. Υπηρ. / Σίμος Βασ.)
  1. Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων Α’ τριμήνου 2022  (Εισήγηση: Οικ.Υπ. /Σίμος Βασ.)
  1. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών (Εισήγηση: Οικ. Υπηρ. / Σίμος Βασ.)
  1. Κλείσιμο Λογαριασμού με αριθμό GR7701108140000081454002601 στην Εθνική Τράπεζα (Εισήγηση: Οικ. Υπηρ. / Σίμος Βασ.)
  1. Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης δημ. έκτασης 2.441,88 τ.μ., που επιδέχεται καλλιέργεια, στη θ. «Πατσιούρι» Κτηματικής Περιφέρειας Πυργετού, για δενδροκαλλιέργεια. (Εισήγηση: Οικ. Υπηρ. / Σίμος Βασ.)
  1. Κατ’ εξαίρεση λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων των Β’ & Γ’ τάξεων των Λυκείων του Δήμου Τεμπών (Εισήγηση: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημήτριος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr