Προσκλήσεις

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης στις 24/11/2022

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης στις 24/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 24.11.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ Α' 136).

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Έργων, έτους 2023.
  2. Διατύπωση απλής γνώμης, επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Τεμπών, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Μαϊμάρης Δημήτριος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr