Πολιτική Προστασία

Ταξιδεύεις το Χειμώνα - Προετοιμάσου

Ταξιδεύεις το Χειμώνα - Προετοιμάσου

Δείτε το Τηλεοπτικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για προληπτικές ενέργειες και οδηγίες προστασίας για ταξιδιώτες το χειμώνα ΕΔΩ.

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr