Διακηρύξεις

Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επισκεπτών στο ΚΕΠ Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών και Προμήθεια Tablets υπογραφών εγγράφων για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών

Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επισκεπτών στο ΚΕΠ Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών και Προμήθεια Tablets υπογραφών εγγράφων για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας "Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επισκεπτών στο ΚΕΠ Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών και Προμήθεια Tablets υπογραφών εγγράφων για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών" με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021.

Στο συμβατικό αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας περιλαμβάνονται :

1. Η προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την Υλοποίηση ενός (1) Συστήματος Διαχείρισης Επισκεπτών στο ΚΕΠ Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών, και

2. Η προμήθεια τεσσάρων (4) tablets για υπογραφή εγγράφων από τους πολίτες στα ΚΕΠ του Δήμου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10,292.00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αναλυτικά η πρόσκληση βρίσκεται ΕΔΩ.

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr