Διακηρύξεις

Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών

Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας "Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για τα ΚΕΠ του Δήμου Τεμπών" με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4785/2021.

Στο συμβατικό αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας περιλαμβάνονται :

1. η προμήθεια δεκαεννέα (19) Η/Υ,

2. η προμήθεια τεσσάρων (4) εκτυπωτών, και

3. η προμήθεια τεσσάρων (4) tablets για την εφαρμογή gov.gr.wallet.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 31,248.00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αναλυτικά η πρόσκληση ΕΔΩ.

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr