Διακηρύξεις

Μίσθωση ακινήτου στη Κοινότητα Συκουρίου ΔΕ Νέσσωνος για την κάλυψη αναγκών στάθμευσης οχημάτων των δημοτών

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr