Διακηρύξεις

Εκμίσθωση Δημοτικών Αγρών στη θέση "Μαυρόγια" του οικισμού Γυρτώνης

Εκμίσθωση Δημοτικών Αγρών στη θέση "Μαυρόγια" του οικισμού Γυρτώνης

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 123/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την εκμίσθωση δημοτικών αγρών στη θέση "Μαυρόγια" του οικισμού Γυρτώνης της Τ.Κ. Μακρυχωρίου της Δ.Ε. Μακρυχωρίου για γεωργική καλλιέργεια.

Επισυνάπτονται :

1. Διακήρυξη

2. Περίληψη Διακήρυξης

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr