Διακηρύξεις

Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης της Κοινότητας Μακρυχωρίου για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις

Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης της Κοινότητας Μακρυχωρίου για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 18/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τη διενέργεια πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων της Κοινότητας Μακρυχωρίου της ΔΕ Μακρυχωρίου στη θέση Καρατζιά έκτασης 1042,73τ.μ. και 1232,09τ.μ. για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

Επισυνάπτονται:

1. Διακήρυξη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr