Διακηρύξεις

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση "Κοιμητήριο" στην Κοινότητα Καλοχωρίου

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση "Κοιμητήριο" στην Κοινότητα Καλοχωρίου

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 99/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 401,21 τ.μ. στη θέση "Κοιμητήριο" στην Κοινότητα Καλοχωρίου για στάθμευση γεωργικών και λοιπών μηχανημάτων.

Επισυνάπτονται :

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr