Διακηρύξεις

Επαναληπτική Δημοπρασία για την Εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος ως Καφενείο στην Κοινότητα Νέσσωνος της ΔΕ Νέσσωνος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr