Διακηρύξεις

Διακήρυξη για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο "Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Τεμπών 2022"

Διακήρυξη για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο "Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Τεμπών 2022"

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Παροχή υπηρεσίας με τίτλο  
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022»  Εκτιμώμενης αξίας 78.176,96 € (μη συμπ. Φ.Π.Α.  24 % ) α/α ΕΣΗΔΗΣ 162398

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΑΚΤΗΣ : Παραλία "Καστρί Λουτρό", [(περιοχή "ΕΚΒΟΛΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΑΠΑΠΟΥΛΙ" (μήκος ακτογραμμής ενός χιλιομέτρου)], για την θερινή περίοδο από 10-7-2022 έως και  30-9-2022.

Επισυνάπτονται:

1. Προκήρυξη

2. Διακήρυξη

3. Μελέτη

4. Οικονομική Προσφορά (Word)

5. Οικονομική Προσφορά (pdf)

6. ΕΕΕΣ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr