Διακηρύξεις

Εκμίσθωση έκτασης στον οικισμό Χειμάδι της Τ.Κ. Καλοχωρίου

Εκμίσθωση έκτασης στον οικισμό Χειμάδι της Τ.Κ. Καλοχωρίου

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 34/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση έκτασης 1215,84τ.μ. στον οικισμό Χειμάδι της Τ.Κ. Καλοχωρίου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών.

Επισυνάπτονται :

1. Διακήρυξη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr