Διακηρύξεις

Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr