Διακηρύξεις

Εκμίσθωση έκτασης στη θέση "ΠΡΟΣΗΛΙΟ" της Τ.Κ. Μακρυχωρίου

Εκμίσθωση έκτασης στη θέση "ΠΡΟΣΗΛΙΟ" της Τ.Κ. Μακρυχωρίου

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 36/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 5.000τ.μ. για βοσκότοπο στη θέση "ΠΡΟΣΗΛΙΟ" της Τ.Κ. Μακρυχωρίου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών.

Επισυνάπτονται :

1. Διακήρυξη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr