Διακηρύξεις

Εκμίσθωση του Περιπτέρου στην πλατεία της Τ.Κ. Ραψάνης

Εκμίσθωση του Περιπτέρου στην πλατεία της Τ.Κ. Ραψάνης

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 24/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση χρήσης του περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Ραψάνης του Δήμου Τεμπών και για διάστημα δέκα (10) ετών.

Επισυνάπτονται :

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr