Διακηρύξεις

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4.032τ.μ. στη θέση "Πάτωμα" Χειμαδίου της Τ.Κ. Καλοχωρίου

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4.032τ.μ. στη θέση "Πάτωμα" Χειμαδίου της Τ.Κ. Καλοχωρίου

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 152/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4.032 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση "Πάτωμα" του οικισμού Χειμαδίου της Τ.Κ. Καλοχωρίου για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων.

Επισυνάπτονται :

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr