Διακηρύξεις

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος για χρήση ως καφενείο στην Κοινότητα Νέσσωνος, ΔΕ Νέσσωνος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr