Διακηρύξεις

Εκμίσθωση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κρανιάς

Εκμίσθωση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κρανιάς

Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη την με αριθ. 168/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την αναλυτική Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κρανιάς.

Επισυνάπτονται :

1. Διακήρυξη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr